GEMETRIJA KOTAČA

PODEŠAVAMO GEOMETRIJU VAŠEG VOZILA.
SIGURNOST VAŠEG VOZILA OVISI O PRAVILNOJ GEOMETRIJI KOTAĆA.