Besplatna pravna pomoć

2020-03-28

Zbog posljedica potresa i aktualne zdravstvene krize izazvane virusom COVID-19, Pravna klinika DO DALJNJEGA neće održavati dežurstva. Stranke svoje upite mogu poslati na e-mail adresu klinika@pravo.hr, a pritom je potrebno: a) poslati nam detaljan opis pravnog problema te b) priložiti svu relevantnu dokumentaciju. U slučaju potrebe za dopunama i razjašnjenjima, molimo stranke da ažurno odgovaraju na mailove studenata.


Zbog posljedica potresa i aktualne zdravstvene krize izazvane virusom COVID-19, Pravna klinika DO DALJNJEGA neće održavati dežurstva. Stranke svoje upite mogu poslati na e-mail adresu klinika@pravo.hr, a pritom je potrebno: a) poslati nam detaljan opis pravnog problema te b) priložiti svu relevantnu dokumentaciju. U slučaju potrebe za dopunama i razjašnjenjima, molimo stranke da ažurno odgovaraju na mailove studenata.


Što je Pravna klinika?

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010., i uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta. O povijesti i misiji klinike možete čitati ovdje.

Kakvu pomoć pruža klinika?
Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.

Tko radi na vašim predmetima?
Studenti viših godina Pravnog fakulteta u Zagrebu. Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori - nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta. Klinika ima razvijen interni sustav kontrole kvalitete rezultata pa se ne treba plašiti nestručnosti.

Koje vrste slučajeva prima klinika?
Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Područja za koja su osnovane posebne skupine jesu: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima. Vidi više na linku.

Koji se korisnici mogu obratiti klinici?
Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na njegovom predmetu odlučuje se na sastancima tijela Klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta.

Kako se radi na vašem predmetu?
Klinici se možete obratiti osobno u Ul. Jurja Žerjavića 6/II. kat ili telefonom (01/4811-320, 01/4811-324). Dežurna osoba uzima Vaše podatke kao i opis Vašeg predmeta. Poželjno je da se Klinici dostave i kopije svih relevantnih dokumenata. Na temelju raspoloživih podataka, Klinika odlučuje hoće li predmet primiti u rad te određuje izvjestitelja. Na temelju njegove analize, nadležna radna skupina donosi odluku o sadržaju pravne pomoći. O stavovima i odlukama Klinike, te o svim koracima koje poduzimamo u Vašem predmetu uvijek ćemo Vas promptno izvijestiti.

Obratite se ovdje